KNX Netwerkbijeenkomst: Innovaties met KNX / Réunion du réseau KNX : Innovations avec KNX

COVID-19: many events have been canceled or postponed, please check with the organizer the event status.
KNX Netwerkbijeenkomst: Innovaties met KNX / Réunion du réseau KNX : Innovations avec KNX
Image from eventbrite.nl
Thu 10 October 2019
Thursday 10 October 2019
3:00 PM - 8:30 PM
Ended

KNX Netwerkbijeenkomst: Innovaties met KNX

Op donderdag 10 oktober vindt de KNX Netwerkbijeenkomst: Innovaties met KNX plaats bij Hogeschool Thomas More in St. Katelijne-Waver. Het thema van de dag is slimme KNX-toepassingen met de nieuwe digitale meter. Naast een aantal interessante sprekers en lezingen komt natuurlijk ook de uitreiking van de KNX Award weer aan bod!

Programma Nederlandstalige zaal:

15.00 uur 
Ontvangst

15.30 – 16.30 uur
Presentatie van Mark Pecqueur: ‘Er is helemaal geen energieprobleem.’
Met die woorden markeert waterstofpionier Mark Pecqueur, key-note spreker op de bijeenkomst zijn presentatie. De zon levert elke dag 85.000 terawatt energie. Wij hebben slechts één uitdaging: de zonne-energie is niet altijd op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar. Hij zal in zijn presentatie duidelijk maken hoe wij, als technische sector, een belangrijk schakel vormen in de conversie en benutting van deze overvloed aan energie.

16.30 – 16.45 uur
Voorstellen nieuwe fabrikanten: Niko en Bezonia

16.45 uur
Pauze

17.00 – 18.00 uur       
3 lezingen over energie monitoring en metering:

  1. Spreker van Fluvius (nader te bepalen): De uitrol van de digitale meter in Vlaanderen.
  2. Luc Vercruyssen (CDI Projects): ‘Vanaf 1/7/2019 worden nieuwe digitale elektriciteitsmeters in de Vlaamse woningen geplaatst. Deze kunnen geïntegreerd worden in een KNX-installatie om energieverbruik en -opwekking te monitoren. Via slimme sturingen kan het eigenverbruik geoptimaliseerd worden om het net te stabiliseren en injectievergoedingen te minimaliseren.’
  3. Jan Derua (Thomas More): ‘Aan de Thomas More hogeschool loopt sinds enige tijd een onderzoek om de mogelijkheden van de digitale meter van Fluvius na te gaan op gebied van communicatie en de toepasbaarheid binnen de KNX-wereld, evenals integratie van andere databronnen binnen de wereld van het "Internet of Things". Jan Derua zal een licht werpen op de huidige stand van zaken.’

18.00 uur
Voorstellen 4 kandidaten KNX Award

18.15 uur
Uitreiking award

18.30 – 20.30 uur
Beurs, hapje en drankje


Réunion du réseau KNX : Innovations avec KNX

Jeudi 10 octobre, la réunion du réseau KNX : Innovations avec KNX aura lieu à la Thomas More University of Applied Sciences à St. Katelijne-Waver. Le thème du jour est les applications KNX intelligentes avec le nouveau compteur numérique. En plus d'un certain nombre d'orateurs et de conférences intéressantes, la présentation du KNX Award sera bien sûr à nouveau à l'ordre du jour !

Programme salle francophone:

15.00h
Réception

15.30 – 16.30h
3 lectures sur la surveillance et le comptage de l'énergie:

  1. Orateur de Fluvius (à déterminer) : Le déploiement du compteur numérique en Flandre.
  2. Luc Vercruyssen (CDI Projects): ‘A partir du 1/7/2019, de nouveaux compteurs d'électricité numériques seront installés dans les foyers flamands. Ceux-ci peuvent être intégrés dans une installation KNX pour surveiller la consommation et la production d'énergie. Des commandes intelligentes permettent d'optimiser la consommation afin de stabiliser le réseau et de minimiser les frais d'injection.’
  3. Jan Derua (Thomas More): ‘Depuis quelque temps, la Haute école Thomas More étudie les possibilités du compteur numérique Fluvius dans le domaine de la communication et son applicabilité dans le monde KNX, ainsi que l'intégration d'autres sources de données dans le monde de "l'Internet des objets". Jan Derua fera le point sur la situation actuelle.’

16.30 – 16.45h
Présentation des 4 candidats pour le KNX Award

16.45h
Pause

17.00 – 18.00h
Session technique sur les produits KNX Secure et les produits correspondants, par Steven de Bruyne de l'Association KNX

18.00h
Présentation de nouveaux fabricants: Niko et Bezonia

18.15h
Cérémonie de remise des prix

18.30 – 20.30h
Salon professionnel, collation et boisson

88 Views - 11/10/2019 Last update
music
Thomas More Campus de Nayer
Jan De Nayerlaan 5, Sint-Katelijne-Waver, 2860, Vlaanderen, Belgium
Event from
eventbrite.nl

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Jan De Nayerlaan 5, Sint-Katelijne-Waver, 2860, Vlaanderen, Belgium

Browse other venues in Mechelen
Discover now


Discover more events in Mechelen
Discover nowThomas More Campus de Nayer
Jan De Nayerlaan 5, Sint-Katelijne-Waver, 2860, Vlaanderen, Belgium
Event from
eventbrite.nl


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Mechelen
  2. KNX Netwerkbijeenkomst: Innovaties met KNX / Réunion du réseau KNX : Innovations avec KNX
 
 
 
 
Your changes have been saved.