MannenJaartraject Zachtmoedig Man Zijn

Thursday  10 January  2019  8:00 PM    Sunday  13 January  2019 4:00 PM
Save Saved
Last update 14/01/2019
  5124

ZachtMoedig Man Zijn
Een nieuw jaartraject voor mannen.
Een weg naar jouw uniek man zijn.
17 dagen in 5 weekends met 10 mannen
Het Zachtmoedig Man Zijn- traject werkt rond de integratie van het vrouwelijk stromende, en het mannelijk stabiele. Een pad dat zowel het mannelijke als het vrouwelijke in ons eert.
Het oude patriarchale pad focust zich vooral op het mentale, en het snijdt ons af van onze gevoelens, onze emoties, en ons lichaam, en dat leidt tot onevenwicht op persoonlijk en maatschappelijk vlak.
We zijn vaak zo mentaal bezig, en we zijn zo afgesloten van ons lijf en onze aarde, dat we nog amper waarde hechten aan voedende relaties met onszelf, met anderen en met de aarde. Vanuit een patriarchale geschiedenis hebben we geleerd te domineren, uit te buiten, te manipuleren, te presteren, steeds doelgericht te denken en te handelen. Het mannelijke stabiele is rigide en dogmatisch geworden, en probeert met angst onze gevoelens en emoties, en wat we niet verstaan te controleren. Het patriarchale beeld is verouderd, soms zijn we er als mannen zelf ook slachtoffer van geworden, waardoor we ons net onderworpen en gedomineerd zijn gaan voelen, geleefd, beperkt en niet vrij. We kunnen de vrouwelijke stroming niet langer in ons ontkennen, of afsnijden. Vele mannen voelen de behoefte naar verbinding, en voelen zich soms onwennig om zich ontvankelijk en kwetsbaar op te stellen. Het is tijd om ons hart te openen, onze gevoelens te tonen, en over onze behoeften te spreken
Zachtmoedig betekent dat we moedig mogen toegeven dat we soms kwaadheid voelen, pijn of verdriet, en dat we daarover mogen spreken en delen met onze naasten. Het betekent zacht mogen worden, en liefde kunnen voelen voor onszelf, in plaats van ons er “stoer” boven te zetten, en niets te voelen. Het betekent moedig je echte ik tonen, met al je angsten, onzekerheden en onvolmaaktheden in plaats van je te verbergen achter maskers van perfectie, succes, macht, rijkdom, of achter rollen zoals de doordouwer, de harde jongen, het slachtoffer, de aanklager, of achter “de schone schijn en de goede sier”. Zachtmoedig betekent ook de bereidheid te hebben om ervoor te gaan, jezelf te laten zien met al je talenten, en je unieke bestemming te leven.
Door in verbinding te zijn met jezelf (je gevoelens, je behoeften), en door die in verbinding te delen met de ander, kan jij volledige vrijheid gaan ervaren, want dan kan je ervaren dat jij en je behoeften er helemaal mogen zijn, en dat ze er toe doen. Vaak denken we dat de verbinding met de ander onze vrijheid in de weg staat. Maar het is pas in verbinding dat je vrijheid kan ervaren, vrijheid kan enkel in verbinding. Niemand kan je die vrijheid of verbinding geven, het is een keuze die jij dient te maken. Neem jij je verantwoordelijkheid op om je leven in vrijheid en verbinding te gaan leven?
Samen op pad met 10 mannen gedurende 17 dagen, verspreid over 5 weekends,
onderzoek je :
Waar je staat
Wat neem je mee op pad? Welke ballast sleur je nog mee?
Waar worstel je mee, waar blokkeer je, sluit je je af of zoek je steun, wat zijn je belemmerende overtuigingen?
Wat je doet:
Welk gedrag stel je? Ben jij dat werkelijk? Welke rollen speel je?
Welke maskers draag je? Waar verberg je je? Waar zoek jij afleiding? Wat zijn je verslavingen of vluchtwegen?
Wie je werkelijk bent:
Wie ben je zonder de maskers? Wat voel je? Wat heb je nodig?
Mag jij aanwezig blijven en je helemaal tonen? Mag je je bevrijden?
Hoe je in verbinding gaat:
Hoe ga je in verbinding als je vrij bent van rollen en maskers, onbewuste patronen, en er geen verborgen agenda’s meer zijn?
Hoe ga je je duurzaam verbinden? Hoe stel je je hart open? Hoe geef je, en hoe ontvang je?
Wat jouw unieke bestemming is:
Wat is jouw passie, wat zijn jouw dromen? Mag jij gaan staan voor wie je werkelijk bent? Doe je wat je zegt? Kan jij keuzes maken voor hoe je werkelijk wil leven?
Deze jaartraining helpt je om:
- thuis te komen en thuis te voelen in je man zijn.
- uit het hoofd te gaan en te ervaren, te voelen en daarover te delen.
- je behoeften te ontdekken, te erkennen, te appreciëren en te verwoorden.
- aanwezig te zijn in de relatie met anderen.
- je blokkades, patronen, weerstand te doorbreken.
- je tekorten, fouten, zwakheden te zien, te erkennen en te appreciëren.
- je passieve agressie en kwaadheid toe te laten.
- vanuit zachtheid exact te voelen wat je hier komt doen, en daarvoor moedig te blijven staan.
- je kwetsbaar te mogen voelen en je gedragen en gesteund voelen door andere mannen.
- warmte, steun en geborgenheid leren ontvangen van mannen.
- je leven vorm te geven, keuzes te nemen in wie je werkelijk wil zijn.
- je engagement in je relatie, werk, en de wereld te herbekijken.
- meer te leven vanuit je innerlijke stroom dan vanuit wilskracht.
- open en nieuwsgierig te zijn.
- zorg te dragen voor de mooie maar moeilijk te vatten wonderen van alle dag.
-grenzen te stellen en confrontatie in verbinding aan te gaan.
Kom ontdekken hoe je meer aanwezig en verbonden kan zijn. Een ontdekkingstocht samen met andere mannen. Kom ervaren waar jij je niet bewust bent dat je niet aanwezig bent. Door te delen, weten je naasten, waar je uithangt, en word je niet ervaren als afwezig. Heel aanwezig in je kracht, heb je geen pantsers nodig, hoef je niet te vluchten door je er boven te zetten of door je minder te voelen. Krijg een beter beeld van hoe en wanneer jij je ontsnappingsmechanismen inzet.
Dit in groep exploreren onder mannen werkt zeer krachtig. Mannen die met elkaar delen in alle eerlijkheid. De maskers vallen snel af tussen mannen. We herkennen ons zo snel in het verhaal van een ander. En, er is een enorme zachtheid en support onder mannen onderling.
​Wat mannen zelf delen over Mannenwerk:
Mannen in groep. Ik mag zeker niet uit de toon vallen...
Ik zal me van mijn beste kant tonen... vertellen waar ik goed in ben... zorgen dat ik er kan bijhoren... dat anderen naar me kunnen opkijken... Niet in deze groep mannen. Je bent er welkom, zonder voorwaarden... zelfs in stilte als jij dit kiest. Bedankt Dirk voor de begeleiding... de begeleiding in de stilte... in de meditatie... in de beweging... in de uitbarsting... in de emotie. Niemand zal je veroordelen wanneer je jezelf blootgeeft... je ontdekt een stukje van jezelf in de ander. Je bent niet alleen in je twijfels en je vragen...
Het geeft kracht en geruststelling om te kunnen delen. Ik vond er appreciatie zonder bewondering. Thuiskomen onder mannen, dit was voor mij onbekend...
Joeri
De mannengroep is voor mij een plaats en moment om te voelen, ervaren en delen. Het vergde wat moed om een eerste keer te gaan. Ik kon me er niks bij voorstellen en ik was niet gewoon om een gevoel te delen met mannen. Ondertussen kan ik het me niet anders voorstellen. We zitten allen in hetzelfde schuitje en het uitwisselen van hoe we dat ervaren werkt geruststellend en schept een band. Dirk weet van elke bijeenkomst weer een unieke beleving te maken vanuit zijn authenticiteit. Hij confronteert me met weerstand die ik opgebouwd hebt en is de perfecte gids om de weerstand te doen afbrokkelen. En zo patronen te doorbreken die blokkerend werken. Het helpt me enorm om beter in het moment te staan en van daaruit te leven, eerder dan vanuit de gedachte.
​Dieter
Wat ben ik blij dat ik deze stap gezet heb, net wat ik nodig had om verder open te bloeien, onzekerheid uit te schakelen, mijn hart te laten dansen. Oprecht bedankt Dirk. Huge Hug!
​Willem
De sessies van “Man zijn in Zachte Kracht”, voor mij vooral het loslaten wat in mijn hoofd gebeurt en meer in mijn gevoel, hart en authenticiteit te komen. Zowel mijn kracht te kunnen en mogen zien, als mijn kwetsbaarheid te kunnen en mogen delen, laten zijn en zien. Een boeiende reeks binnen mijn weg in zelfontwikkeling en bewustwording. Oefeningen/opdrachten waarbij mijn ego niet anders kon dan loslaten. een boeiende reis waarin ik mezelf op een constructieve en helende manier trakteerde op sterke en mooie inzichten.
Dirk10pont

Wanneer: 2019
Januari: donderdag 10 januari tot zondag 14 januari
Februari: donderdag 7 februari tot zondag 10 februari
April: woensdag 24 april tot zondag 28 april
Mei: woensdag 22 mei tot zondag 26 mei
Juni: donderdag 18 juni tot zondag 21 juni
De weekends starten om 20u00 en eindigen op zondag om 15u.
​Waar:
In een oude pastoriewoning (1861) in Slijpe, een klein polderdorpje op een boogscheut van Oostende en Brugge.
Investering: € 2.890,-
Verblijf, maaltijden, training, cursus en trajectbegeleiding inbegrepen. Je slaapt per 2 op een kamer.
Inschrijven:
Inschrijvingen lopen tot 31 oktober.
Er zijn slechts 10 plaatsen.
Aanmelden via email: dirk@livingbybeing.be.
Je bent definitief ingeschreven na storting van een voorschot van €850 op rekening BE98 0635 4718 2993 met mededeling: Mannenjaartraining.
Meer info: mail naar dirk@livingbybeing.be of bel op 0475/970.152.
https://www.livingbybeing.be/mannenjaartraject-zachtmoedig-man

concerts sports
Nearby hotels and apartments
Living by Being
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.