Mindfulness: 8-wekentraining

Mindfulness: 8-wekentraining
Image from wattedoen.be
From Wed 6 November 2019 to Wed 8 January 2020
From Wednesday 6 November 2019 to Wednesday 8 January 2020
Ended

De basistechnieken en basishouding van mindfulness worden aangeleerd en beoefend.
Gedurende de 8 weken staat de training van aandacht centraal en komen verschillende
thema’s aan bod:
- contact met je lichaam herstellen
- zelfzorg
- omgaan met stress
- energiemanagement
- eigen grenzen beter leren kennen en respecteren
- omgaan met emoties
- mindful communiceren (geweldloos, verbindend communiceren; assertiviteit)
omgaan met gedachten, piekeren,…
- het toepassen van mindfulness in je dagelijkse leven
- opbouw van meer zelfwaardering
We leren de samenhang tussen onze gedachten, gevoelens en gewaarwordingen beter kennen en krijgen vat op onze gedragspatronen. We leren onze persoonlijkheid meer waarderen en leren om ons gedrag af te stemmen op onze eigen waarden in plaats van te willen voldoen aan de verwachtingen van anderen.
We leren ruimte te geven aan wat er nu is en wie we op dit moment zijn om op die manier tot meer zelfaanvaarding te komen.
De training vraagt een zekere inzet en een bereidheid om ook thuis te oefenen. Er is geen voorafgaande kennis of vaardigheid vereist.

47976 Views - 09/01/2020 Last update
sports
zavelput 26
praktijk de berg, sint-amandsberg, 9040
Event from
wattedoen.be

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

praktijk de berg, sint-amandsberg, 9040

Browse other venues in Gent
Discover now


Discover more events in Gent
Discover now


zavelput 26
praktijk de berg, sint-amandsberg, 9040
Event from
wattedoen.be


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Gent
  2. Mindfulness: 8-wekentraining
 
 
 
 
Your changes have been saved.