Neurodynamics – Prof. dr. Michel Coppieters

Neurodynamics – Prof. dr. Michel Coppieters
Image from smarteducation.be
Thu 4 June 2020
Thursday 4 June 2020
0:00 AM
Ended

Neurodynamics: Pathobiology, diagnosis and management of neuropathic pain.
Docent
: Prof. dr. Michel Coppieters (Griffin University – Australia)
Inhoud :
Wat betreft musculoskeletale aandoeningen, lag de nadruk in onze opleiding tot kinesitherapeut en/of manueel therapeut sterk op het onderzoeken en behandelen van spieren en gewrichten. Helaas is dat eigenlijk nog steeds zo en krijgt het (perifeer) zenuwstelsel bijzonder weinig aandacht. Dat is jammer, want er zijn heel wat therapeutische mogelijkheden om een positieve invloed te hebben op de pathologische processen die bijdragen tot perifeer neuropathische pijn. Bij sommige aandoeningen is neuropathische pijn duidelijk het dominante pijn type, zoals bij cervicale of lumbale radiculopathie, of bij het het cubitaal tunnel syndroom. Bij andere aandoeningen kan de neuropathische component subtieler aanwezig zijn, zoals bij persisterende tenniselleboog klachten (laterale epicondyalgie), achillespees tendinopathie, plantaire hielpijn of post-operatieve klachten. Soms blijkt er bij deze aandoeningen meer aan de hand te zijn dan enkel een musculo-tendinogene component, en daarom reageert de aandoening niet goed op traditionele interventies. Om deze neuropathische componenten aan te tonen is een goede differentiaal diagnostiek essentieel. Tevens is inzicht in de pathologische processen van neuropathische pijn noodzakelijk zodat biologisch plausibele interventies geïmplementeerd kunnen worden. In deze 2-daagse cursus is er naast een theoretische en wetenschappelijke onderbouwing en het verwerven van nieuwe inzichten, ruim aandacht voor het verwerven van goede en veilige onderzoeks- en behandelingsmethoden. Via diverse casuistieken worden pathomechanismen, en onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden interactief bediscussieerd.
Leerdoelen
:
Op het einde van cursus heeft de deelnemer een up-to-date kennis van klinisch relevante neuro-anatomie, fysiologie, pathologie en biomechanica van het zenuwstelsel. De deelnemer verwerft kennis en klinische vaardigheden in neurodynamische onderzoeks- en behandelingsmethoden voor patiënten met neuropathische pijn. Hoewel het perifeer zenuwstelsel centraal staat, verwerft de deelnemer voldoende kennis van pijnneurowetenschappen, om de nieuwe kennis en technieken via logisch klinisch redeneren in te passen in patiënten management.
Datum
: donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2020, telkens van 9-17u
Doelgroep van de cursus :
Kinesitherapeuten, manueel therapeuten, osteopaten en artsen.
Prijs
: 530€ excl btw, 30% korting indien betaling met
KMO-Portefeuille
Inbegrepen
: Syllabus, lunchbuffet en koffiepauzes.
Accreditatie
: Pro-Q Kine: 24pt
Michel Coppieters
is Professor of Allied Health Research aan Griffith University in Brisbane, Australië, en is
deeltijds verbonden aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam als Hoogeleraar Musculoskeletale Fysiotherapie (Kinesitherapie). Hij promoveerde op het onderwerp perifeer neuropathische pijn in 2001 aan de KU Leuven en was daarna gedurende 12 jaar werkzaam aan The University of Queensland in Brisbane waar hij onder andere leiding gaf aan de Onderzoeksgroep Neuropathische Pijn. Michel is een internationaal gerespecteerd docent en onderzoeker op het vlak van neuropathische pijn en de kinesitherapeutische behandeling ervan. Klik
hier
voor een overzicht van recente publicaties.
HOE INSCHRIJVEN?
OVERZICHT OPLEIDINGEN

7095 Views - 06/06/2020 Last update
education
Leuven – De Jacht
Naamsesteenweg 581, Leuven, 3001, België

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Naamsesteenweg 581, Leuven, 3001, België

Browse other venues in Leuven
Discover now


Discover more events in Leuven
Discover now


Leuven – De Jacht
Naamsesteenweg 581, Leuven, 3001, België


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Leuven
  2. Neurodynamics – Prof. dr. Michel Coppieters
 
 
 
 
Your changes have been saved.