Share
Information
Place

De Nieuwe Filosofische Kring is verbonden aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte van de K.U. Leuven.
Alle filosofiestudenten van het HIW zijn automatisch lid van NFK, maar ook alle andere liefhebbers zijn welkom. // Also, all the international philosophy students of the Leuven Institute are welcome on this page!

Contacts
Website: nfk.be