Pro-Palestijnse manifestanten gedagvaard

Tuesday  24 January  2017  9:00 AM    Tuesday  24 January  2017 12:00 PM
Save (227) Saved (228)
Last update 25/01/2017
  6

[Proces is uitgesteld op vraag van advocaat van Forum voor Joodse Organisaties voor opstellen besluiten]

Pro-Palestijnse manifestanten gedagvaard voor aansporen tot racisme

Drie manifestanten die in 2014 in Antwerpen protesteerden tegen de bombardementen in Gaza zijn gedagvaard wegens aanzetten tot racisme tegen Antwerpse joden. Niet op basis van vaststellingen van de politie, wel omwille van een klacht van verdedigers van Israel! Op basis van een bijzonder dun dossier vervolgt het openbaar ministerie, gevolgd door het Centrum voor Racismebestrijding.

> De context

Op 8 juli 2014 ontketent het Israëlisch regime de zoveelste aanval op Palestijnen. Gedurende bijna twee maanden wordt Gaza gebombardeerd, 2.100 Gazanen werden gedood waarvan 70% burgers, 551 kinderen en 250 vrouwen, 11.000 werden gewond, 44.300 huizen werden beschadigd, 18.000 huizen, scholen, ziekenhuizen en de enige energiecentrale werden verwoest. De afschuw in Europa is groot, overal wordt twee maanden lang betoogd, zo ook in Brussel en Antwerpen.

> De feiten, waarover gaat de klacht?

Op 12 juli manifesteren een 800-tal mensen op het Sint-Jansplein in Antwerpen. De manifestatie verloopt erg emotioneel, de sprekers, waaronder drie gemeenteraadsleden van sp.a, PvdA en Groen, worden voortdurend onderbroken door slogans vanuit de aanwezigen. Ondanks de verontwaardiging eindigt de manifestatie zonder incidenten, wat door de aanwezige politie bevestigd wordt. VRT Nieuws titelt: "Betogers in Antwerpen tegen geweld in Gaza."

Maar dat is zonder Michael Freilich van Joods Actueel gerekend. Die zit met een vergrootglas naar de beelden van de manifestatie te kijken, en hoort ergens de slogan "Khaibar, Khaibar, ya yahud" gedurende enkele seconden roepen. Hij schrijft de dag nadien "De gescandeerde leuze refereert specifiek naar de Joodse gemeenschap en niet naar Israël". Hij schrijft met geen woord over de talloze vlaggen, leuzes en slogans tijdens de manifestaties, duidelijk en uitsluitend gericht tegen Israël, hij pikt er een slogan van enkele seconden uit, waaraan hij zijn eigen betekenis geeft. Hij vermeldt tevens dat het Forum van Joodse Organisaties klacht zal neerleggen, wat drie dagen nadien gebeurt door Pinkas Kornfeld die de organisatoren aanklaagt.

> Zionisten misbruiken bewust de termen "anti-semitisch" en "anti-joods"

Zionisten, verdedigers van de Israëlische staat, moeten met lede ogen aanzien hoe de verontwaardiging over Israël, toen in 2014 en later met de succesvolle boycot-acties, steeds meer mensen mobiliseert. Hun tactiek is bekend: stel kritiek op het Israëlisch regime gelijk aan "anti-semitisch", aan "anti-joods". Bij de Europese bevolking, getraumatiseerd door de verschrikkingen van de holocaust, liggen deze termen heel gevoelig. De gruwel van Israël wordt voortdurend internationaal aangeklaagd, maar de zionistische propagandamachine blijft hameren op "anti-semitisch" en "anti-joods".

> "Zionist" versus "jood"

Het is de Israëlische regering, gevolgd door zionistische sympatisanten wereldwijd, die de bezetting van Palestina voorstellen als een strijd tussen joden en moslims. Als iemand voor de rechtbank gedagvaard moet worden wegens aanzetten tot racisme, dan zijn het wel de verdedigers van Israël! Pro-Palestijnse activisten zijn voortdurend verplicht om deze grote leugen te ontkrachten en de kern van het conflict aan te duiden: een zuivere bezetting, kolonisatie, gekenmerkt door een niet aflatende agressie jegens het Palestijnse volk. Terreur kent geen godsdienst. Bezetting kent evenmin een godsdienst. Godsdienst wordt misbruikt om te mobiliseren, dit geldt evenzeer voor de "Islamitische Staat" als voor de "Joodse staat".

> Joden tegen het zionisme

Wie zich verzet tegen het zionisme is immers niet anti-joods, dat bewijst overduidelijk de anti-zionistische joden die voor een rechtvaardige vrede opkomen in Palestina. Zij nemen deel aan pro-Palestina betogingen, waarom zouden die manifestaties dan tegen het joodse volk, tegen het joodse geloof, gericht zijn? Tijdens de manifestatie is door niemand opgeroepen tot geweld tegen Antwerpse joden, dit maken Freilich en Kornfeld er van.

> Pro-Palestijnse manifestaties en boycot ontmoedigen

Het gaat niet over drie individuen, maar over de hele solidariteitsbeweging. De volgende stappen zijn immers pogingen om de groeiende succesvolle oproep tot boycot van Israel te verbieden, pogingen die we vandaag ook in het buitenland zien. De gedagvaarden zijn als organisator aangesproken, en het is duidelijk dat de zionisten organisatoren van pro-Palestijnse manifestaties willen intimideren en ontmoedigen.

> Maar het Openbaar Ministerie en Centrum voor Racismebestrijding volgen...

Dat de zionisten hun beproefde demagogische tactiek toepassen, is geen verrassing. Vanuit Israël worden ze daarbij gesteund door officiële programma's als Hasbara. Het onrustwekkende van de huidige dagvaarding is dat het Openbaar Ministerie de klacht overneemt, en dat het Centrum voor Racismebestrijding zich als benadeelde partij opstelt. De wereld op zijn kop. OM en Unia die de kant kiezen van de echte racisten tegen degenen die opkomen tegen racisme en kolonisatie! Het belang hiervan kan moeilijk onderschat worden.

> Hoe steunen?

* Steun de gedagvaarden vooreerst door het delen en duiden van deze aanval van zionisten op de Palestijnse solidariteitsbeweging.
* De gedagvaarden hebben recht op een sterke verdediging. Stort een bijdrage op BE74 0010 1920 8807 met vermelding "Advocaat 12juli14".
* Ben je vrij dinsdag 22 november om 9u, je bent welkom in het Antwerps gerechtshof (tram 12 en 8). Doen!

VRIJSPRAAK VOOR PRO-PALESTIJNSE MANIFESTANTEN!
VRIJEMENINGSUITING, RECHT OP KRITIEK OP HET ISRAELISCH REGIME!
KRITIEK OP ISRAEL IS KRITIEK OP EEN REGIME EN DE ZIONISTISCHE IDEOLOGIE, NIET OP DE JOODSE RELIGIE OF VOLK.
JOODS ACTUEEL EN FORUM JOODSE ORGANISATIES ZIJN NIET DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET JOODSE VOLK.

Nearby hotels and apartments
Vlinderpaleis Gerechtsgebouw Antwerpen
Bolivarplaats 20, Antwerp, 2000, Belgium
Vlinderpaleis Gerechtsgebouw Antwerpen
Bolivarplaats 20, Antwerp, 2000, Belgium