Rondleiding - Expo Housing apart together

Rondleiding - Expo Housing apart together
Image from wattedoen.be
Sun 8 December 2019
Sunday 8 December 2019
Ended

Binnen het huidige maatschappelijk discours over duurzaam ruimtegebruik en woongedrag is het meer dan zinvol om op zoek te gaan naar nieuwe woonvormen.
Als alternatief voor de klassieke vrijstaande woningen, halfopen bebouwing en appartementen, toont Architectuurwijzer in deze expo de meerwaarde van collectief wonen, en hoe bewoners dit ervaren. De expo vormt het resultaat van twee jaar werking rond collectief bouwen en wonen.
Historisch gezien kent Vlaanderen weinig grote voorbeelden qua collectief wonen. Sinds wo ii is vooral aangestuurd op een sterke traditie van individueel en vraaggestuurd bouwen in linten en verkavelingen. Vandaag probeert het Vlaams ruimtelijk beleid deze trend te keren, en aan te zetten tot kernversterking en dichter wonen. Deze beleidskeuze heeft geleid tot een sterke groei van appartementsgebouwen, waarvan de woonkwaliteit vaak onder druk staat van het budget en de commerciële voorkeur van de ontwikkelaar.
In deze tentoonstelling wil Architectuurwijzer tonen dat collectiviteit een belangrijke troef kan zijn in de woonprojecten met hogere dichtheid. Een collectieve tuin, dakterras, Bbq, gastenkamer,. .. kunnen een meerwaarde vormen voor de bewoners. Om deze nieuwe woonvormen tastbaar en begrijpbaar te maken, besteedt de tentoonstelling bijzondere aandacht aan het dagelijkse leven binnen deze projecten.
De expo is alle dagen gratis toegangelijk van 10 uur tot 19 uur
U kan voor een individuele rondleiding in de expo terecht op: zondag 20/10, zo 17/11 en zo 8/12 om 14 uur, € 5/ per persoon - Reserveer hier je ticket !

911 Views - 09/12/2019 Last update
expos
evence coppã©elaan 91
c-mine genk, genk, 3600
Event from
wattedoen.be

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

c-mine genk, genk, 3600

Browse other venues in Genk
Discover now


Discover more events in Genk
Discover now


evence coppã©elaan 91
c-mine genk, genk, 3600
Event from
wattedoen.be


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Genk
  2. evence coppéelaan 91
  3. Rondleiding - Expo Housing apart together
 
 
 
 
Your changes have been saved.