Tangible Thoughts: Expo & Literair Labo

Friday  10 May  2019  8:00 PM    Sunday  19 May  2019 11:00 PM
Save Saved
Last update 19/05/2019
  41

TANGIBLE THOUGHTS is een intercultureel project dat de brug slaat tussen poëzie en beeldende kunst.
10 mei 20:00 > opening expo & panelgesprek
11 mei-19 mei - 17:30-20:00 > bezoekuren expo
19 mei 18:00 > finissage & performance
Beeldend werk & Performance: Homa Arkani هما ارکانی & Hooman Jeddy
Poëzie & Performance: Carmien Michels
For English version see below.
In deze tentoonstelling visualiseren Homa Arkani en Hooman Jeddy de gedachten van twee traditionele Perzische dichters: Rumi (1207-1273) en Hallaj (858-922). Zij doen dit op een abstracte en eigentijdse manier. Het is hen niet te doen om de poëzie zelf. Beide artiesten willen eerder de diepere aspecten van de gedachten van de dichters vatten. Het denken van zowel Rumi als Hallaj biedt ons een andere en zelfs meer heldere kijk op het moderne leven. De expo bestaat uit schilderijen, installaties en videografisch werk.
Op het openingsevent van 10 mei verkent TELETXT opnieuw de toekomst van de literatuur buiten de papieren niche. In een panelgesprek gaat dichter en performer Carmien Michels de dialoog aan met de artiesten van de tentoonstelling. Het onderwerp van dit gesprek is "poëzie als multimediale ervaring".
Tijdens de finissage op 19 mei is er een performance van de artiesten zelf.
Met steun van Stad Gent, Poëziecentrum, Santo, Het Vlaams Fonds voor de Letteren, Poète National - er Dichter Des Vaderlands en Humus vzw. Special thanks to Ben Benaouisse.
*** English version ***
TANGIBLE THOUGHTS is an intercultural project which is set to build a bridge between poetry and visual art.
May 10 20:00 > opening expo & panel discussion
May 11-May 19 - 17:00-20:00 > visiting hours expo
May 19 18:00 > finissage & performance
Visual art & Performance: Homa Arkani هما ارکانی & Hooman Jeddy
Poetry & Performance: Carmien Michels
In this exhibition Homa Arkani and Hooman Jeddy are visualizing, through their work, the thoughts of two traditional Persian poets: Rumi (1207-1273) and Hallaj (858-922). They will do this in an abstract and contemporary way. To Homa and Hooman it’s not about the poetry itself in a literally sence, but more about capturing some deep aspects of the thoughts and lives of both poets. Rumi’s and Hallaj’s way of thinking have the potential to scrutinize modern life and make it brighter. The exhibiton consists of paintings, installations and video art.
At the opening of the expo on May 10th TELETXT explores yet again the future of literature outside the traditional paper niche. In a panel discussion poet and performer Carmien Michels will go into a dialogue with the artists of the exibithion. Focus of the talk will be: "poetry as a multimedial experience".
At the finissage on 19th of May there is a performance with the artists.
With support of Stad Gent, Poëziecentrum, Santo, Het Vlaams Fonds voor de Letteren, Poète National - er Dichter Des Vaderlands and Humus vzw. Special thanks to Ben Benaouisse.

culture art expos
Nearby hotels and apartments
Peter Benoitlaan 78, 9050 Gent, België
78 peter benoitlaan, gent, 9050, belgië
Peter Benoitlaan 78, 9050 Gent, België
78 peter benoitlaan, gent, 9050, belgië