Workshop/Voordracht: De twaalf Heilige Nachten.

Thursday  13 December  2018  7:00 PM    Thursday  13 December  2018 9:00 PM
Save Saved
Last update 24/09/2018
  170

Op de avond van Santa Lucia -deze donderdagavond 13 december 2018- zal deze voordacht/workshop worden georganiseerd rond de 12 Heilige Nachten tussen ons Kerstfeest en Driekoningen (het Orthodox-christelijke kerstfeest).
Opmerking organisatie:
Te zijner tijd zal er in het Brugse een affiche worden verspreid met meer details over deze voordracht/workshop.
Het idee is om met de deelnemers kennis te nemen van de oorsprong van de twaalf heilige nachten en hier het een en ander rond te vertellen. We nodigen de deelnemers nadrukkelijk uit om zelf iets te gaan doen met de twaalf heilige nachten: als ervaringsdeskundigen weten wij als geen ander dat je hiermee effectief je lot in 2019 in handen kunt nemen. In kringen van de boeren werd deze periode niet toevallig de 'lotdagen' genoemd.
Begin januari 2019 zouden we het tweede deel willen organiseren om daarin te kijken en ervaringen uit te wisselen hoe de deelnemers hun eigen opdracht hebben opgepakt.

workshop
Nearby hotels and apartments
Astridlaan 86, 8310 Assebroek
86 astridlaan, assebroek, 8310